Prawo Pracy w UK

Prawo Pracy jest jednym z filarów usług kancelarii. Reprezentujemy przed Trybunałem Pracy i Trybunałem Apelacyjnym, jeśli wymaga tego sytuacja.

Marcin Kozik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (magister prawa) oraz Wydziału Prawa Nottingham Trent University. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu europejskiego prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od blisko 6 lat zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy w Anglii. Reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach głównie związanych z niesłusznym zwolnieniem i wszelkimi rodzajami dyskryminacji.

Pozostali członkowie zespołu to Mark Smith (barrister z 30 letnim doświadczeniem), Magdalena Lappa (asystent prawny, przez 5 lat pracowała jako tłumacz sądowy, w maju 2014 kończy prawo na University of Westminster), Filip Kozik (asystent prawny, jest na ostatnim roku prawa na Uniwersytecie w Warszawie), Georgi Korchev (prawnik, absolwent University of London), Angelika Musioł (prawnik, absolwentka University of Manchester), a także James Melvin (barrister). Z pełnym profilem zespołu można się zapoznać pod adresem internetowym:
www.prawopracy-londyn.co.uk

Lista naszych usług w zakresie Prawa pracy obejmuje:

  • Reprezentacja przed Trybunałem Pracy i Trybunałem Apelacyjnym (Employment Tribunal oraz Employment Appeal Tribunal)
  • Doradztwo w zakresie wewnątrz-zakładowego trybu rozwiązywania sporów pracowniczych (Disciplinary procedure, Grievance Procedure)
  • Sprawy o niesłuszne zwolnienie z pracy (unfair dismissal, constructive dismissal)
  • Sprawy o zwolnienie niezgodne z umową (wrongful dismissal)
  • Zagadnienia związane z redukcją etatów (redundancy)
  • Dyskryminacja na tle rasowym, płci i inne (w tym również zwolnienie kobiety w ciąży)
  • Prześladowanie w pracy (bullying)
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu łamania postanowień umów o pracę (np. czas pracy, wynagrodzenie)
  • Projektowanie oraz analiza umów o pracę, badź dokumentów pokrewnych, (np. pisemne warunki zatrudnienia - written particulars of employment)
  • Sporządzanie wszelkich pism występujących w kontaktach z pracodawcą, np. odwołań od decyzji dyscyplinarnych

Prowadzimy sprawy w Londynie i poza nim. Klienci zlecają nam sprawy w Manchester, Birmingham, Bristolu, Liverpool, Lincoln, Newcastle, Southampton, Crewe, Nottingham, Leeds, Halifax, Reading, Peterborough i innych miastach.

W mediach:

Niepełnosprawność w pracy a dyskryminacja w pracy - prawo angielskie   

Wiktymizacja w pracy w prawie angielskim   

Niesłuszne zwolnienie w prawie angielskim   

Łamią twoje prawa pracownicze?   

Umowy o niekonkurencyjności w angielskim prawie pracy   

Prawo pracy w Anglii - pracodawca pozywa pracownika   

Marcin Kozik: Pojęcie umowy w prawie angielskim. Jak bardzo różni się od koncepcji rodzimej?   

Prawo Pracy dla Firm

Doradzamy naszym Klientom w kwestiach zatrudniania i zwalniania pracowników. Służymy także asystą przy prowadzeniu postępowań wewnątrz-zakładowych (np. dyscyplinarnych) oraz przed Trybunałem Pracy. Zespół naszych adwokatów oferuje także inne usługi dla przedsiębiorców. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem "Prawo Cywilne".

Kancelaria Prawna KL Law Ltd., Censeo House, 6 St Peter's Street, St Albans, AL1 3LF 0044 1727568083

KL Law Ltd. jest autoryzowane i regulowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości z numerem 31854.