Polski Prawnik

KLUCZOWE PROFILE PRAWNIKÓW W ANGLII"

Marcin Kozik W okresie 2008-09 pracował dla jednej z większych kancelarii w Manchester. Przez lata 2009 – 2012 prowadził polski departament w Malcolm McGuinness Solicitors, również z siedzibą w Manchester. Od lutego 2012 do grudnia 2012 pracował w Duncan Lewis, a od grudnia 2012 do marca 2014 prowadził polski departament w Caveat Solicitors. Marcin jest dyrektorem KL Law Ltd. i wiceprezesem zarządu KL Law Polska sp. zoo.

Specjalizuje się w prawie pracy, zwłaszcza w sprawach o niesłuszne zwolnienie i dyskryminację. Reprezentuje przed Trybunałem Pracy, oraz przed Trybunałem Apelacyjnym Pracy, zarówno w imieniu pracowników jak i pracodawców, gdzie w ciągu kilku ostatnich lat uzyskał znaczne kwoty tytułem odszkodowania dla tych pierwszych i bardzo dobre rezultaty dla tych drugich. Ponadto zajmuje się projektowaniem i opiniowaniem umów handlowych na gruncie prawa angielskiego i międzynarodowego prawa handlowego. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu europejskiego prawa pracy.

Wykształcenie:

2008 Uniwersytet Gdański, Prawo

2010 Nottingham Trent University, Prawo

2012 - Akademia Prawa Leona Koźminskiego w Warszawie, seminarium doktoranckie, prawo europejskie

Kontakt: marcin@prawnik-anglia.co.uk
marcin.kozik@prawopracy-londyn.co.uk

Tel: 0044 203 021 3210

Kontakt2: marcin.kozik@prawopracy-londyn.co.uk
marcin.kozik@prawopracy-londyn.co.uk

Tel: 0044 1727 568 083

Magdalena Łappa. Specjalizuje się w zakresie spraw o niesłuszne zwolnienie i dyskryminację. Reprezentuje polskich klientów przed Trybunałami Pracy w Anglii. Regularnie doradza pracownikom i pracdoawcom w zakresie procedur dyscypliarnych i zażaleniowych. Ponadto Magdalena

Wykształcenie:

Kwalifikacje:

KLUCZOWE PROFILE PRAWNIKÓW W POLSCE"


Kancelaria

Richmond

Richmond

Londyn

Polski Tel: 0203 021 3210