Polski Prawnik

POLSCY PRAWNICY

Marcin Kozik W okresie 2008-09 pracował dla jednej z większych kancelarii w Manchester. Przez lata 2009 – 2012 prowadził polski departament w Malcolm McGuinness Solicitors, również z siedzibą w Manchester. Od lutego 2012 do grudnia 2012 pracował w Duncan Lewis, a od grudnia 2012 do marca 2014 prowadził polski departament w Caveat Solicitors. Marcin jest dyrektorem KL Law Ltd. i wiceprezesem zarządu KL Law Polska sp. zoo.

Specjalizuje się w prawie pracy, zwłaszcza w sprawach o niesłuszne zwolnienie i dyskryminację. Reprezentuje przed Trybunałem Pracy, oraz przed Trybunałem Apelacyjnym Pracy, zarówno w imieniu pracowników jak i pracodawców, gdzie w ciągu kilku ostatnich lat uzyskał znaczne kwoty tytułem odszkodowania dla tych pierwszych i bardzo dobre rezultaty dla tych drugich. Ponadto zajmuje się projektowaniem i opiniowaniem umów handlowych na gruncie prawa angielskiego i międzynarodowego prawa handlowego. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej.

Wykształcenie:

2008 Uniwersytet Gdański, Prawo

2010 Nottingham Trent University, Prawo

2012 - Seminarium doktoranckie

Kontakt: marcin.kozik@prawopracy-londyn.co.uk

Tel: 0044 1727568083

Magdalena Łappa. Specjalizuje się w zakresie spraw o niesłuszne zwolnienie i dyskryminację. Reprezentuje polskich klientów przed Trybunałami Pracy w Anglii. Regularnie doradza pracownikom i pracdoawcom w zakresie procedur dyscypliarnych i zażaleniowych. Ponadto Magdalena

Wykształcenie:

2014, University of Westminster, Prawo

2016, University of Westminster, Legal Practice Course

Kontakt: magdalena.lappa@prawopracy-londyn.co.uk

Tel: 0044 1727568083"


Kancelaria KL Law Ltd.

26 - 28 Hammersmith Grove

Hammersmith

Londyn

W6 7BA

Tel: 00442030213210

Tel 2: 00441727568083